Adwokat Rodzinny Warszawa

Kancelaria prawa rodzinnego - pomoc prawna dla Ciebie


Jak zabezpieczyć alimenty na dziecko?

Zabezpieczenie alimentów na dziecko – procedura i kryteria

Składając pozew o alimenty musimy liczyć się, z dość długim oczekiwaniem na wyznaczenie terminu rozprawy. W zależności od obciążenia Sądu, do którego składamy pozew, okres oczekiwania na termin rozprawy może wynosić nawet kilka miesięcy. Strona, domagająca się świadczeń alimentacyjnych w celu ochrony swoich interesów na czas trwania postępowania, powinna więc rozważyć, możliwość wcześniejszego otrzymywania kwot pieniężnych poprzez zabezpieczenie alimentów.
Wniosek o zabezpieczenie alimentów300x150px_zabezpieczenie_alimentow
W celu zabezpieczenia świadczeń alimentacyjnych uprawniony do alimentów powinien złożyć odpowiedni wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Wniosek o zabezpieczenie alimentów strona może złożyć już w pozwie o alimenty, lub po złożeniu pozwu w oddzielnym piśmie procesowym. W sytuacji kiedy to wniosek jest złożony wraz z pismem wszczynającym postępowanie – wraz z pozwem – zgodnie z art.95ust.1pkt1) ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zwolniony od opłaty sądowej.
W przypadku, wniosku o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych, uprawniony zgodnie z art.753§1 kodeksu postępowania cywilnego, w treści wniosku powinien, jedynie uprawdopodobnić istnienie roszczenia. W praktyce należy więc opisać potrzeby dziecka załączając do wniosku rachunki wskazujące na koszty jego utrzymania, opisać możliwości zarobkowe swoje oraz współmałżonka, wraz z opisaniem sytuacji faktycznej – zakresu przyczyniania się do utrzymania dziecka przez współmałżonka, od którego dochodzimy świadczeń alimentacyjnych.
Kryteria udzielenia zabezpieczenia
Sąd wydaje postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia na posiedzeniu niejawnym, bezzwłocznie zgodnie z art.737 k.p.c., jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od wpływu wniosku do Sądu. Powyższy przepis ma jednakże charakter instrukcyjny, co oznacza, iż naruszenie go przez Sąd nie powoduje bezskuteczności wydanego postanowienia. W praktyce czas oczekiwania na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia nie jest nadmiernie długi a zawsze krótszy niż oczekiwanie na termin rozprawy.
Składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia należy mieć również na uwadzę, iż suma zabezpieczenia, nie może być wyższa od dochodzonego roszczenia, co oznacza, iż powinna być niższa od żądanych świadczeń alimentacyjnych.

Kancelaria Adwokacka Mieszko Dyl © 2012 - 2018 - Warszawa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.