Adwokat Rodzinny Warszawa

Kancelaria prawa rodzinnego - pomoc prawna dla Ciebie


Jak zabezpieczyć alimenty na dziecko?

Zabezpieczenie alimentów na dziecko – procedura i kryteria

Składając pozew o alimenty musimy liczyć się, z dość długim oczekiwaniem na wyznaczenie terminu rozprawy. W zależności od obciążenia Sądu, do którego składamy pozew, okres oczekiwania na termin rozprawy może wynosić nawet kilka miesięcy. Strona, domagająca się świadczeń alimentacyjnych w celu ochrony swoich interesów na czas trwania postępowania, powinna więc rozważyć, możliwość wcześniejszego otrzymywania kwot pieniężnych poprzez zabezpieczenie alimentów.
Wniosek o zabezpieczenie alimentów300x150px_zabezpieczenie_alimentow
W celu zabezpieczenia świadczeń alimentacyjnych uprawniony do alimentów powinien złożyć odpowiedni wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Wniosek o zabezpieczenie alimentów strona może złożyć już w pozwie o alimenty, lub po złożeniu pozwu w oddzielnym piśmie procesowym. W sytuacji kiedy to wniosek jest złożony wraz z pismem wszczynającym postępowanie – wraz z pozwem – zgodnie z art.95ust.1pkt1) ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zwolniony od opłaty sądowej.
W przypadku, wniosku o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych, uprawniony zgodnie z art.753§1 kodeksu postępowania cywilnego, w treści wniosku powinien, jedynie uprawdopodobnić istnienie roszczenia. W praktyce należy więc opisać potrzeby dziecka załączając do wniosku rachunki wskazujące na koszty jego utrzymania, opisać możliwości zarobkowe swoje oraz współmałżonka, wraz z opisaniem sytuacji faktycznej – zakresu przyczyniania się do utrzymania dziecka przez współmałżonka, od którego dochodzimy świadczeń alimentacyjnych.
Kryteria udzielenia zabezpieczenia
Sąd wydaje postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia na posiedzeniu niejawnym, bezzwłocznie zgodnie z art.737 k.p.c., jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od wpływu wniosku do Sądu. Powyższy przepis ma jednakże charakter instrukcyjny, co oznacza, iż naruszenie go przez Sąd nie powoduje bezskuteczności wydanego postanowienia. W praktyce czas oczekiwania na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia nie jest nadmiernie długi a zawsze krótszy niż oczekiwanie na termin rozprawy.
Składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia należy mieć również na uwadzę, iż suma zabezpieczenia, nie może być wyższa od dochodzonego roszczenia, co oznacza, iż powinna być niższa od żądanych świadczeń alimentacyjnych.

Updated: Luty 8, 2016 — 11:46 am
Kancelaria Adwokacka Mieszko Dyl © 2012 - 2018 - Warszawa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.